25 lutego 2019

Oferta

Pomoc przy zakładaniu firmy:

 • doradzamy jaką formę prowadzenia działalności i opodatkowania wybrać
 • pomagamy wypełnić stosowne formularze związane z rozpoczęciem działalności

Usługi księgowo – podatkowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • rozliczenie podatku dochodowego PIT, CIT oraz
 • sporządzenie deklaracji rocznych
 • sporządzenie deklaracji VAT, VAT-UE na podstawie
 • prowadzonych rejestrów vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości
 • niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych raportów na potrzeby zarządu
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • sporządzanie deklaracji podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, itp) oraz innych (PCC, opłata za środowisko)
 • sporządzanie wniosku o zwrot Vat za materiały budowlane

Usługi kadrowe i płacowe:

 • sporządzenie list płac oraz kart przychodów pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • rejestracja urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń oraz dokumentacji związanej z zatrudnieniem
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieło), sporządzanie rachunków, umów
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,PIT-8AR
 • sporządzenie rocznych rozliczeń pracowników PIT-11, PIT 8C
 • kompleksowa obsługa z ZUS (rozliczenia, składanie deklaracji)
 • sporządzanie regulaminów (wynagrodzenia, pracy, ZFŚS)

Usługi dodatkowe:

 • kontrola kosztów niezapłaconych faktur
 • kontrola rozrachunków
 • wystawianie faktur oraz dokumentów magazynowych
 • przygotowywanie przelewów
 • konsultacje i porady w sprawach prowadzenia firmy
 • kontrola terminów badań lekarskich i bhp
 • rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych
 • dochodów osób fizycznych (PIT – 28,36,37,38,39)
 • przygotowanie sprawozdań na potrzeby instytucji finansowych, np. wnioski kredytowe do banku.

Reprezentujemy Klientów w kontrolach Urzędów Skarbowych, ZUS oraz PIP.